Tecnología para todos con Disashop
Disashop Avance social

Tecnoloxía para todos con Disashop

reto

¿Como reducir a brecha educativa dixital?, ¿Como acercar as novas tecnoloxías e oportunidades que derivan delas?, ¿como facelo de maneira segura e para nenos e nenas de toda Galicia?. Tivemolo claro. A formación online para a Infancia chega para quedarse.

estratexia

Crear un campamento online sobre educación digital  “Jóvenesinnovadores: tecnología para todos con Disashop” xunto á Fundación Meniños. 

ODS

ODS 4: Educación de calidade

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

ODS 10: Redución das desigualdades

desenvolvemento

Apostamos dende o primeiro momento nun formato onde poder combinar a creatividad, a programación e a electrónica. O obxectivo foi que os participantes aprendesen a través da creación de diferentes retos que lles propoñiamos en cada unha das clases realizadas en streaming cun profesor. Antes do inicio do campamento, cada participante recibiu na súa casa un kit con todos os materiais tecnolóxicos e de construcción que necesitaría durante o campamento. Placas microbit, sensores de humidade, semilleiros con terra, serbos, halo de luz, cartón, ... foron algúns dos elementos que incluiamos. Todas as sesións en streaming realizáronse en pequeños grupos para que ningún neno o nena  quedase atrás e todos puidesen acadar os obxectivos propostos. 

accións

Creación e preparación dos Kits
Desenvolvemento dos conidos educativos e creación dos proxectos a realizar polos participantes
Desenvolvemento e execución das clases en Streaming
Soporte técnico para todos os participantes 

alcance

Ano de implementación: 2020
Número de días de implementación: 6 
Número de participantes: 20 
Idades: De 10 a 12 anos e de 14 a 18 anos