Mulleres Protagonistas
Xunta de Galicia Avance social

Mulleres Protagonistas

reto

¿Que visión teñen os adolescentes sobre a muller, as súas capacidades e a proxección profesional?. O reto estaba claro: Transmitir á adolescencia diferentes realidades de mulleres profesionais que lles fixeran reflexionar sobre as súas capacidades, o seu futuro e os seus soños.

estratexia

Llevar a cabo unha xornada de empoderamento para adolescentes a través de experiencias de mulleres referentes.

ODS

ODS 5: Igualdade de xénero

desarrollo

Apostamos dende o primeiro momento por unha xornada donde compartir, experimentar e reflexionar acerca dos referentes que teñen os adolescentes. Queriamos que os participantes non foran meros oíntes de historias, senón que formasen parte do aprendizaxe. Contamos coa presencia de mulleres con carreiras profesionais referentes: Patricia Argerey (Directora de la Axencia GAIN), Graciela Fierro (PSA Vigo), Begoña Losada (Dragados), ... e moitas mentoras máis que dedicaron a súa mañán a fomentar un cambio de pensamento. Terminamos a xornada escoitando as propostas dos adolescentes para construir unha sociedade na que cada neno e nena se convertan naquilo que queiran ser.

accións

Deseño dos contidos educativos e a xornada.   

Desenvolvemento da xornada   

alcance

Ano de implementación: 2020.   

Número de días de implementación: 1     

Número de participantes: 52