Inspiradores: obradoiro de orientación laboral
Concello de Oleiros Futuro Talento

Inspiradores: obradoiro de orientación laboral

reto


Dende la Concellería de Educación do Concello de Oleiros trasladaronnos a súa preocupación pola orientación laboral dos alumnos de secundaria, que están a piques de dedicir o seu futuro profesional. Necesitaban motivalos, pero o máis importante expoñer o amplo a abanico de opcións laborais ás que poden acceder.

estratexia


Creamos o obradoiro-faladoiro Inspiradores. Levar aos centros educativos do concello distintos testimonios de mozos que lle contasen ao alumnado a súa experiencia (laboral e de vida) en primeira persoa.

ODS


ODS 4: Educación de Calidade


ODS 8: Traballo decente e crecemento económico 

desenvolvemento


Durante 4 días achegamos testimonios de diversos perfís profesionais aos 4 centros educativos de secundaria do Concello de Oleiros. Participaron nos obradoiros 12 mozos (menores de 35 anos) que lles contaron aos alumnos as súas inquietudes cando tiñan a súa mesma idade, a súa formación académica e como foi a súa incorporación ao mercado laboral. Tamén lles falaron sobre as esixencias das empresas hoxe en días e das habilidades que deberían potenciar e desenvolver para que a súa inserción no mercado laboral lles resultase máis doada. Xerose un espazo para preguntas e coloquio máis informal onde os alumnos se sentiron cómodos para preguntar as súas dúbidas.

accións


Xestión das datas cos centros educativos

Creación da dinámica do obradoiro

Selección de relatores de interése e apoio para as súas intervencións

Desenvolvemento do obradoiro

Memoria final de resultados

alcance


Ano de implementación: 2023

4 centros de secundaria do Concello de Oleiros

Máis de 290 alumnos participantes

12 relatores

15 docentes involucrados