III Laboratorio de ideas Disashop. Rediseño de las máquinas de recargas de móviles.
Disashop Avance social

III Laboratorio de ideas Disashop. Rediseño das máquinas de recargas de móviles

reto

Poñer en marcha espazos onde os nenos aporten solucións a problemas de maneira real forma parte dunha experiencia educativa e innovadora que comezamos no 2016. Os nenos constrúen aquilo que imaxinan e ademáis desenvolven habilidades e competencias emprendedoras.

estratexia

III Laboratorio de ideas Disashop. Un campamento de emprendemento tecnolóxico.

ODS

ODS 4: Educación de calidade 

ODS 9: Industria, innovación e infraestructuras

desenvolvemento 

Sabiamos que unha proposta que fomentase o talento a través dun proxecto de carácter tecnolóxico encaixaría coas accións de compromiso social de Disashop. Os participantes traballaron en solucións sobre cómo mellorar a maneira de fichar de los empregados nas oficinas, prototipos de recargas accesibles a persoas con mobilidad reducida, sistemas de detección de inundacións dasoficinas,... e que os propios traballadores da empresa viñeron a explicar e traballar con nenos e nenas do campus

accións

Deseño do campus de verán e de todas as actividades do campus.
Desenvolvemento e loxística de todo o campus.
Video resumen.
Outros patrocinios: Gadis.

alcance

Año de realización: 2017

Número total de niños participantes: 30 

Número de niños becados: 3.

Menciones y entrevistas en prensa: 4