Bioconstrucción para niñas y niños
R Entorno sostible

Bioconstrucción para nenas e nenos

reto

Unha vez máis o reto veu dan man dos nosos colegas de R. O obxectivo foi construir unha acción educativa para poder levar a cabo no Mercado da Cosecha e que transmitise os valores deste evento: innovación, calidade e sostenibilidade. 

estratexia

Creamos obradoiros de Bioconstrucción onde os participantes puideron experimentar en primeira persoa opcións de construcción que coidan e respetan o noso planeta. 

ODS

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 11: Cidades e comunidades sostibles

desenvolvemento 

A toma de conciencia sobre o entorno é o que nos leva a formular modelos de construcción sostibles que evocan a presenza dos catro elementos da natureza. A Bioconstrucción basease nun desenvolvemento sostible que non agota os recursos. O planeta é a nosa casa e a nosa responsabilidade e iso debemos transmitilo aos nenos dende idades temperás.

Con terra, palla, auga e area os pequenos creabn o seu propio adobe. Este tipo de material permite que os nenos conecten con máis proundo deles mesmos e co seu potencial creativo. Ademáis permite liberdade para mollarse e ensuciarse e iso é Toda unha festa!. Unha vez creado o adobe construían a pequena escala a "R" tendo en conta o estilo creativo de cada un. 

accións

Organización da loxística e recursos necesarios para o evento

Deseño e execución dos talleres de Bioconstrucción.

alcance

Ano de implementación: 2019.

Número de días de implementación: 2.

Número de participantes: 70.